VILKÅR

Advokatfirmaet Hveberg AS følger de retningslinjer for salærberegning som er utarbeidet av Den Norske Advokatforening.

Honoraret er normalt basert på medgått tid, med mulig justering for oppdragets karakter og vanskelighetsgrad og advokatens erfaring og kompetanse på området.

Utgangspunktet for faktureringen av oppdraget er den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget.

Våre priser er fra 01.01.2014 som følger eks mva:

Partner 1 400-1 800
Advokatfullmektig 1 100-1 400
Student 500-800
Kontorpersonale 500-800