OM OSS

Advokatfirmaet Hveberg AS ble etablert i 2011, og tanken har vært å ha en moderne tilnærming til faget, med bruk av moderne teknologi som sikrer høy tilgjengelighet og et fornuftig kostnadsnivå. Dette igjen kommer klientene til gode.

Vi samarbeider tett med klientene for å sikre en god forståelse av deres behov. Til våre næringslivsklienter gir vi råd om kommersielt fonuftige løsninger basert på juridiske vurderinger.

Vi bistår både norske og utenlandske virksomheter. En gjennomgang av selskapets kontraktuelle forhold kan redusere risiko for tap betydelig. Kontakt oss for en uforpliktende dialog om hvordan vi kan bistå nettopp dere.

Vårt arbeid er mangfoldig, og spenner fra rådgivning, kontraktsutforming, bistand i forhandlinger, gjennomføring av virksomhetsoverdragelser, etablering av virksomhet, omstrukturering av selskaper og konserner, samt prosess.

Vi har et stort internasjonalt nettverk som kan benyttes til det beste for våre klienter.