VOLDGIFT

Voldgift er en alternativ tvisteløsning til de ordinære domstoler. Partene må avtale voldgift som tvisteløsning, og som oftest er dette avtaleregulert før tvisten oppstår. Det er imidlertid ingen ting i veien for å bli enige om voldgift når tvisten først har oppstått.

Voldgift er ofte et godt alternativ til sivilprosess

Partene har en sterkere styring med prosessen enn i tvister for ordinære domstoler, og kan for eksempel avtale valg av dommere og antallet dommere, eller andre prosessuelle forhold som er bedre tilpasset tvisten eller av andre grunner ønsket av partene.

Som oftest er det ikke adgang til å anke, og man vil da normalt få en raskere avslutning på saken. Voldgift vil redusere muligheten for uønsket medieomtale rundt tvisten, og vil medføre en klart billigere prosess enn ved ordinære domstoler hvis man legger til grunn at en tvist i ordinære domstoler vil bli anket.

Advokat Siv Elisabeth Hveberg kan bistå med voldgift

Advokat Siv Elisabeth Hveberg bistår klienter ved prosedyre i voldgift og spørsmål om ugyldighet av voldgiftsdommer. Hun tar også oppdrag som voldgiftsdommer. Høsten 2015 gjennomførte hun voldgiftsdommerutdanningen i regi av Danske Advokater i samarbeid med Den norske advokatforeningen, ICC i Paris, Juristenes Utdanningssenter og Danish Arbitration.

Kontakt oss for mer informasjon om voldgift.