SELSKAPRETT

Advokatfirmaet Hveberg AS bistår våre klienter med rådgivning om alle spørsmål knyttet til selskapsrett, så som organisering av næringsvirksomhet, og styremedlemmers og bedrifters rettsstilling.

Vi tilbyr juridisk bistand med selskapsrett

Vi bistår klienter som er næringsdrivende, i offentlig sektor eller ideelle organisasjoner. Våre klienter holder i all hovedsak til i Innlandet, men vi har også internasjonale klienter, ofte med enten hovedkontor eller avdelinger i Innlandet.

Kontakt oss for mer informasjon om selskapsrett.