NORSKE OG INTERNASJONALE KOMMERSIELLE KONTRAKTSFORHOLD

Advokat Siv Elisabeth Hveberg har lang erfaring med rådgivning til norske industribedrifter knyttet til:
  • Utforming av kontrakter med norske og utenlandske parter
  • Ved anbud/tilbudsfase
  • Forhandlinger
  • Endringsoppgjør
  • Kontraktsbrudd
  • Tvisteløsning
Hun har omfattende internasjonal erfaring, og er skotsk solicitor i tillegg til norsk advokat.


Solid erfaring med kontraktsforhold relatert til bygg- og anleggsbransjen

Advokatfirmaet Hveberg AS yter også bistand til byggherrer, eiendomsutviklere, investorer, prosjekterende, leverandører og entreprenører ved utforming og kvalitetssikring av kontrakter, kontraktsforhandlinger og endrings- og sluttoppgjør.

Våre klienter er næringsdrivende, offentlig sektor, ideelle organisasjoner og privatpersoner. Våre kunder kommer hovedsaklig fra Hedmark og Oppland, men vi har også klienter fra andre deler av landet og utlandet.