NORSKE OG INTERNASJONALE KOMMERSIELLE KONTRAKTSFORHOLD

Advokat Siv Elisabeth Hveberg har lang erfaring med rådgivning til norske industribedrifter knyttet til:

  • Utforming av kontrakter med norske og utenlandske parter
  • Ved anbud/tilbudsfase
  • Forhandlinger
  • Endringsoppgjør
  • Kontraktsbrudd
  • Tvisteløsning

Hun har omfattende internasjonal erfaring, og er skotsk solicitor i tillegg til norsk advokat.

Solid erfaring med kontraktsforhold relatert til bygg- og anleggsbransjen

Advokatfirmaet Hveberg AS yter også bistand til byggherrer, eiendomsutviklere, investorer, prosjekterende, leverandører og entreprenører ved utforming og kvalitetssikring av kontrakter, kontraktsforhandlinger og endrings- og sluttoppgjør.

Våre klienter er næringsdrivende, offentlig sektor, ideelle organisasjoner og privatpersoner. Våre kunder kommer hovedsaklig fra Innlandet, men vi har også klienter fra andre deler av landet og utlandet.

Kontakt oss for mer informasjon om norske og internasjonale kontraktsforhold.