IMMATERIALRETT

Muligheten til å beskytte immaterielle rettigheter så som patenter, designrettigheter, copyrights, varemerke og domenenavn gir insentiver til forskning og utvikling. Samtidig innebærer andres immaterielle rettigheter utfordringer med hensyn til å sikre seg nødvendig handlingsrom for egen virksomhet.

Kompetente juridiske råd tilknyttet immaterialrett

Advokatfirmaet Hveberg AS rådgir virksomheter om sikring av egne immaterielle rettigheter, grenseoppgang mot andres rettigheter, og bistand ved utarbeidelse og forhandling av avtaler.

Herunder kan nevnes:

  • Lisensavtaler
  • Forsknings- og utviklingsavtaler
  • Konfidensialitetsavtaler
  • Avtaler om overdragelse av immaterielle rettigheter

Vi bistår også i spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter og ansatte.

Vi hjelper til i tvister tilknyttet immaterialrett

De betydelige verdier som er knyttet til immaterielle rettigheter kan gi opphav til tvister. Vi bistår våre klienter med håndheving av egne rettigheter og i forhold til spørsmål om krenkelse av andres rettigheter.

Våre klienter er næringsdrivende, offentlig sektor, ideelle organisasjoner og enkeltpersoner. Våre kunder kommer hovedsaklig fra Innlandet, men vi har også klienter fra andre steder i Norge og i utlandet.

Kontakt oss for meinformasjon om immaterialrett i Innlandet.