FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD

Advokatfirmaet Hveberg AS tilbyr et bredt spekter av rådgivning knyttet til fast eiendoms rettsforhold.


Våre advokater bistår ved håndtering av alle forhold rundt fast eiendom

For eksempel:

  • Kjøp og salg av eiendom
  • Ved utvikling av fast eiendom
  • Husleie- og boligrettslige spørsmål
  • Problemstillinger relatert til avhendingsloven, plan- og bygningsloven, bustadoppføringsloven og naborettslige forhold
  • Forhold tilknyttet tomtefeste for festere og grunneiere
Vi yter bistand til grunneiere, festere, byggherrer, eiendomsutviklere, investorer, prosjekterende, leverandører og entreprenører ved utforming og kvalitetssikring av kontrakter, kontraktsforhandlinger og med sluttoppgjør.