FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD

Advokatfirmaet Hveberg AS tilbyr et bredt spekter av rådgivning knyttet til fast eiendoms rettsforhold.

Våre advokater bistår ved håndtering av alle forhold rundt fast eiendom

For eksempel:

  • Kjøp og salg av eiendom
  • Ved utvikling av fast eiendom
  • Husleie- og boligrettslige spørsmål
  • Problemstillinger relatert til avhendingsloven, plan- og bygningsloven, bustadoppføringsloven og naborettslige forhold
  • Forhold tilknyttet tomtefeste for festere og grunneiere

Vi yter bistand til grunneiere, festere, byggherrer, eiendomsutviklere, investorer, prosjekterende, leverandører og entreprenører ved utforming og kvalitetssikring av kontrakter, kontraktsforhandlinger og med sluttoppgjør.

Kontakt oss for mer informasjon om fast eiendoms rettsforhold i Innlandet.