ENTREPRISERETT

Entreprise er bygge- og anleggsoppdrag på fast eiendom etter byggherrens planer og prosjektering. Entreprenøren utfører arbeidet på byggherrens eiendom eller i hvis interesse oppføringen skjer.

Vi bistår med kvalitetssikring av anbud og tilbud på entrepriseoppdrag. Videre bistår vi med utforming, kvalitetssikring og forhandlinger av alle former for kontrakter innenfor entreprise, og også endringsordre og sluttoppgjør. Det kan være en fordel for partene å ha en mekler tilknyttet prosjektet, som kan bistå partene med å finne løsninger slik at tvister løses raskt, smidig og med minst mulig forstyrrelse av prosjektet. Partene velger selv om de vil la seg bistå av advokat eller ikke. Advokat Siv Elisabeth Hveberg er sertifisert mekler med spesialkompetanse innen kommersielle kontrakter. Se mer under fanen voldgift og mekling.

Vårt hovedfokus ligger på å yte juridisk bistand i Innlandet, men vi tar oppdrag innen entrepriserett fra hele landet.

Innen entrepriserett yter vi bistand til:

  • Byggherrer
  • Eiendomsutviklere
  • Investorer
  • Prosjekterende
  • Leverandører
  • Entreprenører

Begrens risiko for tvister og tap gjennom kompetent juridisk bistand

Entreprise er kapitalkrevende, og alle involverte tar på seg risiko. Å ha et bevisst forhold til risiko og å sette seg inn i hvilken risiko man tar på seg, gjør en bedre rustet til å håndtere denne.

Å engasjere en advokat som kan bistå i tilbud/anbudsprosessen, kontraktsinngåelsen og gjennomføringen av kontrakten kan fort utgjøre forskjellen på en avtale man taper på, eller en avtale som gir et overskudd.

Advokatfirmaet Hveberg AS har høy kompetanse i kommersielle kontrakter, og kan bistå både med enkeltspørsmål og strategiske vurderinger.

Kontakt oss for mer informasjon om entrepriserett.