ARBEIDSRETT

Begrepet "arbeidsrett" omfatter en individuell del og en kollektiv del.

Individuell arbeidsrett

Rettsreglene i arbeidsretten som berører den individuelle delen regulerer ansettelsesforholdet mellom den enkelte arbeidstaker og den enkelte arbeidsgiver. Typiske utfordringer er spørsmål om organisering, ansettelse og oppsigelse, lønn, arbeidsmiljø, permisjoner og konflikthåndtering.

De mest sentrale lovene i individuell arbeidsrett er arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, tjenestemannsloven for statsansatte og ferieloven.

Kollektiv arbeidsrett

Den kollektive delen av arbeidsretten er i all hovedsak knyttet opp til tariffavtaler mellom fagforeninger og arbeidsgiverforeninger. Her reguleres hvem som er bundet av avtalene samt hvordan disse skal tolkes. Tariffavtaler regulerer hvilke arbeids- og lønnsvilkår og andre arbeidsforhold som gjelder i en gitt periode.

Innenfor arbeidsrett bistår vi med:

Vi bistår med alle forhold innenfor arbeidsretten, typisk:

  • Sluttavtaler, forhandlinger og søksmål
  • Oppsigelser
  • Omorganisering/nedbemanning/permittering
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Konflikthåndtering
  • Arbeidsavtaler og annet avtaleverk
  • Innleie, konsulenter og midlertidige ansettelser

Våre klienter er næringsdrivende, offentlig sektor, ideelle organisasjoner og arbeidstakere som hovedsakelig holder til i Innlandet.

Ta kontakt for mer informasjon om arbeidsrett i Innlandet.