ANSVAR OG FORSIKRING

Vurderinger rundt erstatningsansvar og forsikringsoppgjør kan være utfordrende, alt avhengig av kompleksiteten av bevisbildet og forsikringsvilkårene. Det kan være avgjørende for utfallet hvordan kravet er håndtert av partene fra første stund.

Advokatfirmaet Hveberg AS bistår i håndteringen av krav enten de er rettet mot våre klienter eller det er klientene som har krav mot tredjemann eller forsikringsselskap.

Vi har erfaring med ansvarsvurderinger og forsikringsoppgjør

Advokat Siv Elisabeth Hveberg har erfaring med håndtering av krevende og komplekse forsikringsoppgjør, og samarbeid med andre aktører, som forsikringsmeglere, forsikringsselskap og sakkyndige.

Våre klienter er næringsdrivende, offentlig sektor, ideelle organisasjoner og enkeltpersoner. Våre kunder kommer hovedsakelig fra Hedmark og Oppland, men vi har også klienter fra andre deler av landet og internasjonale klienter.

Kontakt oss for mer informasjon om forsikringsoppgjør i hele Norge.