ADVOKATENE

SIV ELISABETH HVEBERG

Siv Elisabeth Hveberg ble Cand. Jur. i 1995 og er både norsk advokat og skotsk solicitor. Hun har lang erfaring som advokat i norske og internasjonale kontraktsforhold, bla i Europa, USA og Kina. Videre har hun erfaring fra kompliserte kontraktsrettslige skadeoppgjør, samt rettslige prosesser i inn- og utland. Hun har bred juridisk erfaring i privat og offentlig sektor, blant annet fra Nexans Norway AS, Oslo tingrett og Oslo Lufthavn AS.

Hveberg har gjennomført voldgiftsdommerutdanning i regi av Danske Advokater og Den norske advokatforeningen.

Hveberg har vært medlem av Den norske advokatforening sitt internasjonale rettshjelpsutvalg siden 2007. Utvalget har i dag prosjekter i Uganda, Guatemala og Burundi. Hun er også nasjonal representant for European Lawyers Association, en belgisk-registret alumni-organisasjon bestående av advokater fra Europa som har gjennomført et felles program tidligere i regi av British Council, nå i regi av European Lawyers Association og The Faculty of Advocates i Skottland.